Yaşamsal ve Kişisel Gelişim

İnsan Olmanın Kuralları

tumblr_nl7qp3t63G1r2zs3eo1_500

İnsan Olmanın Kuralları

Aşağıdaki kurallar yaşamınızı daha iyi kılmak içindir

1. Size bir vücut verilecektir. Onu beğenebilir ya da ondan nefret edebilirsiniz, ancak kesin olan bir şey varsa o da ömrünüzün geri kalanı boyunca ona sahip olacağınızdır.

2. Dersler öğreneceksiniz. “Yeryüzünde Yaşam” isimli tam zamanlı gayrıresmi bir okula kaydoluyorsunuz. Her kişi veya her olay birer Evrensel Öğretmen’dir.

3. Hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Büyümek bir deneyim sürecidir. “Başarı” kadar “yenilgiler” de bu sürecin bir parçasıdır.

4. Bir ders öğrenilene kadar tekrar edilir. Bu ders, ta ki siz öğrenene kadar size çeşitli biçimlerde anlatılır – ancak ondan sonra bir sonraki derse geçebilirsiniz.

5. Eğer kolay dersleri öğrenemezseniz bu dersler giderek zorlaşırlar. Dışsal sorunlar içsel durumunuzun kesin bir yansımasıdır. İçsel engelleri ortadan kaldırdığınız zaman dış dünyanız değişir. Acı, evrenin sizin dikkatinizi çekme şeklidir.

6. Davranışlarınız değiştiği zaman bir dersi öğrenmiş olduğunuzu anlarsınız. Bilgelik egzersizdir. Bir şeyin bir parçası, hiçbir şeyin bir çoğundan daha iyidir.

7. “Bura” dan daha iyi bir “orası”yoktur. “Orası” dediğiniz yer “burası” olduğu zaman gene “bura”ya kıyasla daha iyiymiş gibi görünen bir “orası” olacaktır.”

8. Diğer insanlar yalnızca sizin aynanızdırlar. Diğer bir kişinin bir yönü sizin kendinizde sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz bir yönünüzü yansıtmadıkça onu sevmeniz ya da ondan nefret etmeniz mümkün değildir.

9. Yaşamınız size bağlıdır. Yaşam size tuvali sunar, resmi siz yaparsınız . Yaşamınıza sahip çıkın – yoksa başkası sahip çıkacaktır.

10. Daima ne isterseniz onu alırsınız. Bilinçaltınız kendinize çektiğiniz enerjileri, deneyimleri ve insanları doğrulukla belirler — dolayısıyla ne istediğinizi bilmenin en güvenilir yolu neye sahip olduğunuzu görebilmektir. Kurbanlar yoktur, yalnızca öğrenciler vardır.

11. Doğru ya da yanlış yoktur, ama sonuçlar vardır. Ahlak borazanlığının size faydası olmaz. Yargılamalar ise yalnızca davranış kalıplarını korumak içindir. Yalnızca yapabildiğinizin en iyisini yapın.

12. Cevaplar kendi içinizdedir. Çocukların başkalarının rehberliğine ihtiyacı vardır; bizler ise olgunlaştıkça “Ruhun Yasaları”nın yazılı olduğu kalbimize güveniriz. Bildikleriniz duyduklarınızdan, okuduklarınızdan ya da size söylenenlerden çok daha fazladır. Yapmanız gereken yegâne şey bakmak, dinlemek ve güvenmektir.

13. Tüm bunları unutacaksınız.

14. Ne zaman arzu ederseniz hatırlayabilirsiniz.

Çev. Güneş İlhan, 13.06.2006, İstanbul

Cherie Carter-Scott’ın “If Life is a Game, These are the Rules” adlı kitabından alınmış ve çevrilmiştir. Kitabın Türkçesi Varlık Yayınları tarafından “Hayat Bir Oyunsa, İşte Kuralları” adıyla 1999 yılında yayınlanmıştır

 

 

Rules for Being Human

When you were born, you didn’t come with an owner’s manual; these guidelines make life work better

 

1. You will receive a body. You may like it or hate it, but it’s the only thing you are sure to keep for the rest of your life.

 

2. You will learn lessons. You are enrolled in a full-time informal school called “Life on Planet Earth”. Every person or incident is the Universal Teacher.

 

3. There are no mistakes, only lessons. Growth is a process of experimentation. “Failures” are as much a part of the process as “success.”

 

4. A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it — then you can go on to the next lesson.

 

5. If you don’t learn easy lessons, they get harder. External problems are a precise reflection of your internal state. When you clear inner obstructions, your outside world changes. Pain is how the universe gets your attention.

 

6. You will know you’ve learned a lesson when your actions change. Wisdom is practice. A little of something is better than a lot of nothing.

 

7. “There” is no better than “here”. When your “there” becomes a “here” you will simply obtain another “there” that again looks better than “here.”

 

8. Others are only mirrors of you. You cannot love or hate something about another unless it reflects something you love or hate in yourself.

 

9. Your life is up to you. Life provides the canvas; you do the painting. Take charge of your life — or someone else will.

 

10. You always get what you want. Your subconscious rightfully determines what energies, experiences, and people you attract — therefore, the only foolproof way to know what you want is to see what you have. There are no victims, only students.

 

11. There is no right or wrong, but there are consequences. Moralizing doesn’t help. Judgments only hold the patterns in place. Just do your best.

 

12. Your answers lie inside you. Children need guidance from others; as we mature, we trust our hearts, where the Laws of Spirit are written. You know more than you have heard or read or been told. All you need to do is to look, listen, and trust.

 

13. You will forget all this.

 

14. You can remember any time you wish.

 

Quoted from “If Life is a Game, These are the Rules” by Cherie Carter-Scott

 

 

Gülümse Biraz · Kelimeler Okyanusu

O seni sevince sırtını bile Sultan Murad’a keselettirir..

220px-Murad_IVGittiğim kurstaki Tarih hocamız bize yeri geldikçe olaylar aklımızda daha kalıcı olsun diye  bildiği tarihi hikayeleri anlatıyor.Benim de bu hikayelere git gide ilgim çoğaldı.İnernetten okuduklarımdan ilgimi çekenleri paylaşıyorum sizinle.4.Murat’ın bu hikayesi de gerçekten beni hem düşündürdü hem de güldürdü Keyifli okumalar 😀

 

Habib Baba, 4.Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır,fakirdir,gariptir.Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir.
Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul’a gelmiştir.Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider… Niyeti, şöyle iyice bir keselenip, paklanmak… Bedenini de ruhuna denk kılmaktır.
Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmak istemez.
‘Bugün’ der, ‘Sultan Murad’ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz.’
Habib baba üzülür… Rica, minnet eder, yalvarır…

‘Ne olursun’ der, ‘kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım.Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum.Binbir dil döker.Hamamcı ehl-i insaftır… Dayanamaz… Kabul eder… Hamamın en sonundaki odayı göstererek …
‘Baba şu odada hızla yıkanıp çık, parada istemem. Yete r ki vezirler, senin farkına varmasınlar.’
Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar… Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onunda görünümü fakirdir… Ama sadece görünümü… İkinci müşteri kılık değiştirmiş, 4.Murad’dır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir.
‘Hele bir bakalım’ demiştir, ‘bizim vezirler, hamamda benden uzakta, kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler?’
Ve bu merak padişahı, tebdil-i kıyafet ettirerek, hamama getirmiştir.
Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır…
Hamamcı vezirler der almak istemez… Padişah ise, ne olursun der, bastırır ve padişah galip gelir… Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek, genç padişahın kulağına fısıldar:
‘Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sende sar peştemali beline gir yanına… Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın… Ve ekler: ‘Aman ha! Vezirler varlığınızı bilmesinler.’
Sonra 4.Murad da Habib babanın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada, hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır…
Habib babanın gözü, genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona… Allah hikmeti gereği dostuna, o yanındakinin tedbil-i kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir…
Ve yanındakini, görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib baba yumuşak bir sesle konuşur:
‘Evladım’ der, ‘Sırtın fazlaca kirlenmiş, müsade edersen bir keseleyivereyim.’
Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve bü yük bir haz duyar… Haz duyar, çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden, sırf bir ins an olarak, karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir.
Memnuniyetle Habib babanın önünde diz çökerken: ‘Buyur baba’ der, ‘ellerin dert görmesin’
Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib baba, 4.Murad’ın sırtını bir güzel keseler… Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez.. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir.
‘Baba’ der, ‘gel bende senin sırtını keseliyeyim de ödeşmiş olalım.’ Habib baba, teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle;
‘Olur evlad’ deyip, sultanın önünde diz çöker. Bu arada, Sultan Murad kese yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar, ağzını arar…
‘Baba’ der, ‘görüyormusun şu dünyayı… Sultan Murad’a vezir olmak varmış… Bak adamlar içerd e tef,dümbelek hamamı inletiyorlar, sen ve ben ise burada iki hırsız gibi…’
Habib baba Sultan Murad’ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, kendi hükmünü söyler… Sultan Murad’ın Habib babadan duydukları, ağzı açık bırakıp, keseyi elden düşürten cinstendir:
‘Be evladım’ der, Habib baba, ‘Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl Alemlerin Sultanına kendini sevdirmeye bak ki, O seni sevince sırtını bile Sultan Murad’a keselettirir…

 

Sağlık Ve Güzellik · Yaşamsal ve Kişisel Gelişim

İç ışık kaynağımızın aktivasyonu

10_3

 

Üçüncü göz epifiz bezi mi?
Beynimizdeki bir iç salgı bezi olan epifiz bezi (Pineal Gland) biyolojik saatimizin merkezi gibidir. Ruh- beden bağlantısını sağladığı Descartes tarafından da dile getirilmiş olan epifiz; bilinç unsurlarından biri ve Üçüncü Göz olarak da adlandırılıyor. Gece-gündüz ve uyku ile ilgili biyoritmlerimizi ayarlayıp, hormonları kontrol edebiliyor. Epifizin sadece geceleri yüksek oranda melatonin (uyku veren), pinolin (uyanıklık, zindelik veren), dimetiltriptamin (DMT-ruhani molekül) olarak bilinen nöro-hormonları salgılar. Bu maddelerin bağışıklık sistemini güçlendirici olması elbette dikkat çekici. Ayrıca DMT salınımın bilinçli kontrolüyle, üçüncü gözün açılabilirliği de öngörülmüş. “Ruhun Molekülü” olarak tanımlanan DMT, insanlara farklı algı düzeylerinde mistik deneyimlere erişme izni sağlayabiliyor. Zira, trans ve zaman ötesi fiziki görsellikleri yaşatan molekül, zaman-mekan hissinde değişiklikler yaratıyor. Yalnız bununla sınırlı değil. Karanlıkta ve genelde gece 03’ten sonra çalışmaya başladığında uyanıp, zihnimizi fizik ötesi alanlara uzanmaya yönlendirirsek, bu bezin aktivasyonu amacına ulaşmış oluyor.

Gece ibadeti:
Işıkla düzenlenen bu aktivasyon için; erken yatıp, gece yarısından sonra kalkmak, ruhsallığa açan dua, namaz, zikir, meditasyon, imajinasyon çalışmaları yapmak gerekiyor. Manevi anlamda bu yolu kullanan zihin, farklı bir açılıma daha sağlıklı erişebilir. Çünkü gündüz düşük olan epifiz aktivitesi, gece belli bir biyolojik saatte, bizi ruhsal etkileşimlere uygun hale getirebiliyor. Buna zıtlıkla, ayni bezden salgılanan melatonin uyku veriyor, ancak ikilemi yenerek uykuya ara vermek, nöro hormonların bağışıklığı güçlendirmesine ve manevi açıklığa yardımcı oluyor. Gece ibadeti türünden çalışmaların, yaşlanma, demans, kanser, stres, tansiyon gibi olguların ölçülü halde denetlenmesine yol açması, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetin önerdiği gerçeklerle bağlantılı. Örneğin; 17. sure İsra’nın 79. ayeti: “Kendiliğinden bir armağan olarak, geceleyin uykunu bölüp namaz kıl; umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama yüceltir” 73. sure’nin 2. ayeti: “Birazı müstesna geceleyin kalk-kıyam dur-yatıp uyuma” 6. ayeti: “Hani şu gece dirilişi var ya; işte o, hem insanın ta iliklerine işleyecek kadar etkili hem de kavidir” sözleriyle bu öneriyi iletirler. Deliksiz uykunun mu, bölünmüş uykunun mu dinlendirici olduğu, deneyimlerinizle keşfetmenize bağlı. Epifizin, ruh- beden arasında bağlantı aracı olduğu düşünülüyor. Florür, florid ve kireçli su ise epifizi olumsuz etkileyenler.

Psikedelik:
Bilinci değiştirebilmek için kullanılan bitki, ilaç ve uyuşturucular psikedelik (psychedelic) olarak adlandırılır, bunlarla psişik fenomenler sağlanabilir. Son zamanlarda bu alanda yapılan araştırmaların öncüsü Dr. Rick Strassman, 1952 doğumlu, tıp doktoru ve genel psikiyatri uzmanı. Gönüllü deneklerde, epifizden salgılanan DMT molekülüne ilişkin ilginç yaklaşımlara kavuşmuş. Dışarıdan verilen ya da doğal yolla üretilmesine olanak tanınan durumlarda, DMT’nin psikedelik yönünü ortaya koyup; “Epifiz’i bir ruh bezi olarak, DMT’yi de, ruhun molekülü olarak tanımlayabilir miyiz” sorusunun yanıtlarını aramış. DMT’nin ölüm ve doğum anında salgılandığını savunuyor. Bu hormonla uyarılan denekler, ölümden dönenlerin deneyimlerini yaşamışlar. Algı ve sezgilerde değişimlere yol açan molekül, farklı kültürden kimselerde denenmiş. Olaylar üzerinde görme gücünü tetiklediği, 15 dakikada, 1 ay rüya görmüşçesine algı verdiği, bazı iksirlerle 10 dakikalık deneyimin yıllarca sürmüş gibi renkli hissedildiği gerçek.

Bitkiler ve tütsüler:
Trans, olağandışı bilinç hali, psişik değişim yaratan maddeler, tütsü ve iksirler bitkisel veya kimyasal karışımlarla elde edilebiliyor. Bunlar tehlikelidir ama DMT salınımını arttırabilir. Bu salınımı arttırmanın normal yolu ise, Ramazan aylarında çoğunluğun uyguladığı 03-04 civarı uykuyu bölen ve zihni ibadete yönelten özel durumu fazlaca denemeye çalışmak. Amazon Şamanı içkisi Ayahuasca, bilinçaltı yolculuklara, geçmişi yaşamaya yol açar. Psikedelik bitkilerde bu molekül doğrudan bulunabilir. Böylece gezegen, boyut, rakam, yazı, mekan, görülmemiş yaşam formları gözlemlenebilir. Örneğin; Üzerlik-Nazar otu trans hali yaşatır. Meksika Kaktüsü alışkanlık yaratmaz. Hint Keneviri tohumları-çiçekleri, üzerlik tohumlarıyla alındığında, güçlü hayaller yaratırlar. Ayrıca, Tatala-Şeytan Elması bitkisi atropin içerir. Kişilik bölünmesi, manyaklık yaşatır. Amanita Mantarı, Güzel Avrat Otu, Peyote Kaktüsü yani Meskalin doğada bulunanlardan. Yasaklılar ise; haşhaş, LCD türevleri, opium ve marihuana gibidir. İlginç biçimde, deniz seviyesinden yükseklerdeyken epifiz aktivitesi farklılıklar arz eder. Bezin, dağların zirvesinde fazla hormon salgıladığı belirlenmiş. Birçok inziva yeri, manastır ve ibadet için seçilen mağaralar da yükseklerde. Bu irtifalarda, hormonun faydası ile üst bilinç seviyesindeki bağlantıların kolay kurulabildiği ve iç ışık kaynağımızın aktive edildiği sonucuna varılıyor. Esen kalın.

 

Ferda ERCAN UYULAN

Sizden Gelen Mesajlar
Merhaba sen mutlusun yada umutlusun Gülen gözlü gülen yüz sonuçta iyi şeyler saçıyorsun Göz kırpan yüz haftada hemen hemen hergün blog undayım. Saklıyorum seni herkesten şuanlık bozulmasın diye . Sanki sadece ben bilirsem o pozitiflik bende kalır diye Kalp şekilli gözleri olan gülen yüz İyi ki varsın denilebilecek insansın, kendine seni tanımıyan insanlara dedirttebiliyorsan bunun tek sebebi mutluluktur Gülen gözlü gülen yüz
Sen hep pozitif ol . Herşey gönlünce olması dileğiyle Gülen gözlü gülen yüz Güzel İnsan Bir elini kaldıran mutlu kişi

Seçil Baykuş
11.01.2016