İslamiyet

Ya Rab!

large-38

Ya Evvel, dilimi kalbimin önüne koy ki, kalbimden geçmeyenleri dilime değdirmeyeyim.

Ya Ahir, kalbimi dilimin ardında tut ki, dilime gelenleri kalbimden kaçırmayayım.

Ya Zahir, göründüğüm hali öyle eyle ki olduğumdan fazla görünmeyeyim.

Ya Batın, olduğum hali öyle eyle ki göründüğümden az olmayayım…

Reklamlar
Kelimeler Okyanusu · İslamiyet

Her şeyin bir yolu vardır…Hadislerle Yolunu aydınlat.

large (1)

 

Peygamber efendimiz, bazı önemli şeyleri bildirip, daha önemlisini açıklamıştır. Bu konuda hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu ilimdir.) [Deylemî]
(Her şeyin direği vardır. Dinin temel direği fıkıhtır.) [Beyhekî]
(Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü de namazdır.) [Beyhekî]
(Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı ise oruçtur.) (İ. Mace)
(Her şeyin bir zekâtı vardır. Evin zekâtı ise, misafir odasıdır.) (A. Rifai)
(Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.) [İbni Mübârek]
(Her şeyin temeli vardır. Dinin temeli de Eshab-ı kiramı ve Ehli beyti sevmektir. [İ. Neccâr]
(Her şeyin kaynağı vardır. Takvânın [Allah korkusunun] kaynağı, âriflerin kalbleridir) [Taberânî]
(Her şeyin esası vardır. İmanın esası da vera [takva]dır.) [Hatîb]
(Her şeyin süsü vardır. Kur’an-ı kerimin süsü de güzel sestir.) [Hâkim]
(Her şeyin dalı budağı vardır. İmanın dalı budağı da sabırdır.) [Hatîb]
(Her şeyin cilası vardır. Kalbin cilası da Allahı anmaktır.) [Beyhekî]
(Her şeyin cilası vardır. kalbin cilası da “Estağfirullah” demektir.) [Deylemî]
(Her şeyin kalbi vardır. Kur’anın kalbi Yasindir. Yasin okuyan, on kere Kur’an-ı kerim okumuş sayılır.) [Tirmizî]
(Her şeyin efendisi vardır. Oturmanın efendisi de kıbleye yönelmektir.) [Taberânî]
(Her şeyin Allah ile arasında perde vardır. Ana baba duâsında perde yoktur.) [Deylemî]
(Her şeyin bir âfeti vardır. Ümmetimin âfeti, paraya gönül vermektir.) [Deylemî]
(Her ümmetin fitnesi [imtihanı] vardır. Ümmetimin fitnesi paradır.) [Hâkim]
(Her ümmetin seyahati vardır. Ümmetimin seyahati de cihaddır. [Taberânî]
(Her dinin özelliği vardır. Ümmetimin özelliği hayâdır.) [İ. Mâce]
(Her ağacın meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur.) [Bezzar]
(Her şeyin anahtarı vardır. Cennetin anahtarı namazdır.) [Deylemî]
(Her şeyin anahtarı vardır. Cennetin anahtarı fakirleri sevmektir.) [İbni Lal]
(Her şeyin anahtarı vardır. Göklerin anahtarı “Lâ ilahe illallah” sözüdür.) [Taberânî]
(Her derdin şifâsı vardır. Kalbin şifâsı, Allahü teâlâyı anmaktır.) [Beyhekî]
(Her derdin devası vardır. Yalnız ölüme çare yoktur.) [Taberânî]
(Her şeyin bozucu bir âfeti vardır. Bu dinin âfeti ise kötü idârecilerdir.) [Haris]
(Her şeyin hakikati vardır. Kadere inanmayan imanın hakikatine erişmez.) [Nesâî]
(Her şeyin direği vardır. Müminin direği de aklıdır, aklı kadar ibâdet eder.) [İ. Gazali]
(İmanın alâmeti Ensarı [Medine’deki Eshab-ı kiramı] sevmek, münafıklığın alâmeti Ensara buğz etmektir.) [Buhârî]
Hikmet ehli de buyuruyor ki:
Her şeyin bir kıymeti vardır, insanın kıymeti ise, ilmi, ihsanı ve edebidir.
Her şeyin tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da şaka ve alaydır.
Her şeyin kestirme yolu vardır. Cennetin kestirme yolu da cihaddır.
Her şeyin pası vardır. Kalbin pası da tokluktur.
Her şeyin bir zekâtı vardır, aklın zekâtı da hüzün ve tefekkürdür.

Hz. Muhammed (Sav)

İslamiyet

Ebu Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki:

tumblr_ns0lp1supw1uohdyvo1_540َّ َ: إ َ وَسَّلم ِ ْـه ا َ عَلي صَّـ ُ َُس ُ ـول ِ ا َ ـه َ ق َال َ : ق َ ـال ر ُ ْ ا َ عن ُ َ ِ ـى َض ََة ر ْـر َ ي ِ ُ ـى هـر .9 َع ْن أَب ْ ُلَف َون َـأ = َ يـن ي َ ً ـافـا الَّـذ ـؤ َن أَ ْكن ُ ّ ِ َط لْـمـو ـا، ا ُ ْ أَ ْخَـلاًق َ كـم ُ ُ ن ِ َّ أَ َحاس sَِ ْ إ كـم َّ ُ أَ َحب َWْ َ ق َ ـون ب ُ ّ ـر ْـمَف ِ ِ ال ُ َيمـة = م َّ ِـالن ُ َون ب ْـمشَّ ـاء َّ ال َ sَِ ْ إ كـم ُ َْغ َض ن أَب ِ َّ ُلَف َ ـون َ ، وإ ُ ْ ـؤ َوي َ َت. َن ِ الْع aاء ْلُ َ ِ ُس َون ل ِ َم الْـمْلت ُ ِ َّة ِ ب ْالأَح

 

Ebu Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki: “Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz koğuculuk yapan, dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlarınızdır.”

(Taberânî, Evsat, 7693, VIII/341, 342) ( Diyanet )