Kelimeler Okyanusu
“Belki de doğanın insana, kendisinin dışına çıkıp başka bir nesneye yönelme olanağını tanıdığı en yüce etkinliktir sevgi. O bana doğru gelmez, ben ona doğru çekilirim.
Sevgi sevilen şeye doğru bir çekilmedir.”

 —José Ortega y Gasset – Sevgi Üstüne

Reklamlar