“Lâ edrî” nısfu’l-ilm. (”Bilmiyorum” ilmin yarısıdır.)

“Lâ edrî” nısfu’l-ilm.

(”Bilmiyorum” ilmin yarısıdır.)

Reklamlar